Koss hodetelefoner - garantibetingelserGarantien gjelder for den originale kjøper av produktet. 
For at garantien skal kunne gjøres gjeldende må original kjøpskvittering fremlegges.

Hodetelefonen skal fortrinnsvis leveres inn i den forretning hvor den er kjøpt.

Har du en Koss Porta Pro med feil eller mangel? Besøk www.myportapro.com

Garantien gjelder kun for privatpersoner.

Tura Scandinavia AB tilbyr en garanti for Koss hodetelefoner som er solgt  gjennom våre godkjente
forhandlere.

Garantien dekker:
• Utbedring av feil som oppstår ved normal bruk av produktet i hele produktets levetid

Garantien dekker IKKE:
• Frakt til/fra verksted
• Utbedring av feil som har oppstått ved unormal bruk. 

Herunder typiske feil som:
  o Brukket bøyle
  o Røket ledning
  o Fjerning av fremmedlegemer fra elementer 
     (for eksempel fjerning av hårstrå)
  o Skifte av øreputer
  o Sprengte elementer


REKLAMASJONER I HENHOLD TIL FORBRUKERKJØPSLOVEN

Ved feil og mangler som faller inn som reklamasjon under
forbrukerkjøpslovens §27 vil Tura Scandinavia AB dekke fraktomkostninger. Tura Scandinavia AB vil i henhold til forbrukerkjøpsloven §30 avgjøre hvilken type avhjelp som skal benyttes.


Ved alle reklamasjoner SKAL original kvittering følge varen.

Tura Scandinavia AB forbeholder seg retten til å endre disse betingelser uten varsel.


Oslo, januar 2013
Tura Scandinavia AB