Koss logo

 

 

 

 

Personvern

Hvordan vi behandler personopplysninger
Nedenfor blir det beskrevet hvordan Tura Scandinavia AB (”vi” eller ”oss”), behandler personopplysninger overfor deg som kunde.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke typer personlige data vi kan behandle og i hvilken hensikt vi behandler dem. Vi utdyper også behandling av personopplysninger, samt de valg og rettigheter du har i forbindelse med dette. Vi ber deg om å lese vår personvernerklæring nøye og forstå innholdet.

Vær oppmerksom på at disse personvernreglene gjelder behandling av personopplysninger som vi er ansvarlige for. Dette betyr at vi er ansvarlige for håndtering og behandling av dine personopplysninger. Dette innebærer også at det er til oss du skal henvende deg dersom du ønsker å stille spørsmål eller har kommentarer, eller å bruke noen av rettighetene du har i forbindelse med vår håndtering av dine personlige opplysninger.

Personopplysninger som behandles
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

- navn
- adresse
- e-postadresse
- telefonnummer
- brukernavn og passord
- ordreinformasjon
- IP-nummer; samt
- annen informasjon som du oppgir ved dine henvendelser til oss.

Formål med behandling og juridisk grunnlag
Vi behandler dine personlige opplysninger med det formål å administrere våre kunderelasjoner, levere varer, gi støtte og fremme våre varer og tjenester. Behandlingen foregår på grunnlag av at det er nødvendig for oss å oppfylle avtalen med deg og for vår legitime interesse for å nå ut med markedsføring.

Lagring av personopplysninger
Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom vårt kundeforhold opphører, lagrer vi ditt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til markedsføringsformål i maksimalt ett år etter at kundeforholdet har utløpt.
Vi behandler dine personlige opplysninger i det omfang vi er pålagt i henhold til lovverket.

Forutsatt at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene med behandlingen eller av annen grunn ikke tillatt, vil anonymisering eller sletting utføres.

Mottaker
Vi forbeholder oss retten til å oppgi dine personlige opplysninger videre til våre partnere, f.eks. bedrifter som tilbyr vår e-handelsplattform, jobber med fakturaadministrasjon eller IT og skytjenester. I slike tilfeller vil avtaler om personlig data inngås som sikrer at dine personlige opplysninger behandles bare i samsvar med disse personvernreglene. Vi selger ikke, handler eller på annen måte overfører dine personlige opplysninger til tredjeparter.


Cookies
Nettstedet bruker såkalte informasjonskapsler for å tilpasse brukeropplevelsen din og forbedre nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler lagret på våre besøkendes datamaskin og kan brukes til å spore hva en besøkende gjør på nettstedet vårt.

Det finnes to typer informasjonskapsler: (i) en permanent informasjonskapsel som er igjen på den besøkende datamaskin for en bestemt tid og (ii) en øktbasert kapsel lagres bare under besøket på nettstedet. Øktbaserte informasjonskapsler forsvinner når du lukker nettleseren din.

Informasjonskapsler behandles med ditt samtykke. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du slå av informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også sette opp nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang et nettsted prøver å legge inn en informasjonskapsel på datamaskinen. Gjennom nettleseren kan tidligere lagrede cookies også slettes. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Videre kan du manuelt slette informasjonskapsler fra harddisken din.

Merk at hvis du velger å ikke godta informasjonskapsler, kan funksjonaliteten være begrenset på enkelte nettsider.

Dine rettigheter
Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og i så fall har du tilgang til disse opplysningene og også informasjon om personopplysninger og vår håndtering av disse. Du har rett til å motta feilaktig personlig informasjon om deg som er korrigert av oss uten unødig forsinkelse. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger i enkelte tilfeller, med tanke på formålet med behandlingen.
Du kan under visse omstendigheter få dine personlige opplysninger slettet av oss, for eksempel: Personopplysninger er ikke lenger nødvendige for å oppfylle de formålene de ble samlet inn for, eller om personopplysningene ble behandlet ulovlig.
Du har krav på at vi begrenser behandlingen av dine personlige opplysninger i noen tilfeller. For eksempel om du bestrider at personopplysningene er riktige, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dem i den tiden det tar for oss å kontrollere om informasjonen er riktig.
Du har rett til å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personlige opplysninger, som er basert på vår legitime interesse. I så fall må vi vise overbevisende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter for å fortsette behandlingen.
Du har rett til å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personlige opplysninger så lenge behandlingen gjelder direkte markedsføring. I en slik innvending vil vi ikke lenger behandle dine personlige opplysninger for det formålet.
Du kan, under visse omstendigheter, få utlevert personopplysningene du har oppgitt til oss i et elektronisk format som er mye brukt. Du har rett til å overføre slike data til en annen kontroller (dataportabilitet).

Informasjonsbeskyttelse
Vi tar en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger, for eksempel bruker vi kryptering for å beskytte sensitive data som overføres via Internett. Kun ansatte som utfører en bestemt jobb, har tilgang til personlig identifiserbar informasjon. IT-systemene som brukes til å lagre personlig identifiserbar informasjon, lagres i et sikkert miljø.